Technieken en methodes

We onderzoeken het archeologisch conflictlandschap via niet-invasieve technieken zoals historische en hedendaagse luchtfotografie en LiDAR hoogtemodellen, en betrekken indien nodig experten voor geofysisch bodemonderzoek (o.a. EMI, magnetometrie, GPR) en landschappelijke analyses.

 

Militaire historische luchtfotografie

  • 24.000 luchtfoto’s uit WO I (België)
  • 5.000 luchtftoto’s uit WO II (snel groeiend)
  • Inventarisatie en interpretatie WO I-relicten

Terreinvalidatie

  • Veldwerk op basis van gegeorefereerde luchtfoto’s en LiDAR
  • Testboringen en testopgraving ter validatie
  • Link met uitgevoerde en geplande opgravingen in het gebied