Team

Vakgroep Archeologie en het Centrum voor Historische & Archeologische Luchtfotografie (CHAL)

  • Beheer en studie van ca. 100.000 historische en archeologische luchtfoto’s.

Het In Flanders Fields Museum, de Universiteit Gent (Vakgroep Archeologie) en de Provincie West-Vlaanderen hebben op 1 januari 2014 het “Centrum voor Historische & Archeologische Luchtfotografie (CHAL)” opgericht. De drie partners werken hierbij samen rond historische luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog. Deze beelden bieden unieke mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, museale en toeristische ontsluiting van historische sites in de voormalige slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en zijn een bron van informatie voor ruimtelijke-ordeningsprocessen en beheer van erfgoed. Aangezien de laatste persoonlijke getuigen die de oorlog actief hebben meegemaakt overleden zijn, is het hedendaagse landschap meer dan ooit de laatste getuige van dit conflict. De laatste jaren kwamen hier ook duizenden beelden van de Tweede Wereldoorlog bij, een collectie die snel aan het aangroeien is en beelden van zowel België als interessante conflictgebieden in het buitenland bevat.

Daarnaast beheert CHAL de uitgebreide collectie van schuine luchtopnames die gemaakt zijn voor archeologische doeleinden door Jacques Semey. Deze circa 72.000 luchtfoto’s van hoofdzakelijk Oost- en West-Vlaanderen zijn een bijzondere bron van informatie voor het archeologische erfgoed in Vlaanderen.