Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog

Bijzonder Onderzoeksfonds – Geconcerteerde Onderzoeksactie 2014-2018

Bovengrondse bewaring van het oorlogslandschap in de buurt van Petit Bois

De frontstreek van de Eerste Wereldoorlog en het militaire achterland zijn in feite één grote onafgebroken archeologische site. We onderzochten dit vroegere conflictlandschap vanuit een landschapsarcheologisch perspectief, en gebruikten daarbij enkel niet-invasieve technieken zoals historische en hedendaagse luchtfotografie, lidar (laserscanning), geofysisch bodemonderzoek (o.a. EMI, magnetometrie, GPR) en landschapsonderzoek.

De centrale doelstelling was om het ondergrondse erfgoed zo gedetailleerd mogelijk te karakteriseren binnen het huidige landschap. Het volledige studiegebied beslaat 1200 km² en er wordt gefocust op drie transecten van elk 40-80 km², waarin een 250-tal ha geofysisch onderzoek werd uitgevoerd. Het project vereiste het integreren van historische gegevens en relicten die na 100 jaar nog steeds aanwezig zijn in de ondergrond, maar meer specifiek het combineren van een vogelperspectief (luchtfoto’s), de terreinsituatie (relicten, begraafplaatsen, monumenten, microtopografie) en de ondergrondse gegevens (geofysisch onderzoek, reeds uitgevoerde opgravingen).

 

 

In samenwerking met: